Privacy policy


Privacybeleid Adstate BV

Deze verklaring inzake privacybeleid is gericht op uw privacy rechten en onze verantwoordelijkheden om deze te beschermen.

Het beleid geldt voor alle diensten die worden aangeboden en beheerd door Adstate.

Data controller

CEO Simon Hansen Elvestad is namens Adstate BV verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de organisatie.

Opgeslagen persoonlijke gegevens

De volgende persoonlijke gegevens worden opgeslagen van degene die onze diensten gebruiken (namens Adstate, onze klanten en partners):

Rouwannonces en -brief:

Alle ingezonden inhoud van de annonce, inclusief namen van de nabestaanden.

Administrator van gedachtenispagina:

Naam, email en wachtwoord in encrypted formaat.

Gedachtenispagina:

De gedachtenispagina is gebaseerd op door de gebruikers gegenereerde inhoud zoals herinneringen en gebrande kaarsjes. Als de gebruiker zijn naam en/ of een ander persoonlijke gegeven indient, wordt deze opgeslagen.

Registratie voor de uitvaartplechtigheid:

Naam, e-mail en telefoonnummer van de contactpersoon die de registratie doet. Namen van gasten die hierbij zijn aangemeld voor het bijwonen de uitvaartplechtigheid.

Donatie:

Alle informatie over de gever en aankoop. Credit card informatie wordt niet opgeslagen door ons, maar door onze partner payment provider.

Uitvaartbloemen:

Alle informatie over de gever en aankoop. Credit card informatie wordt niet opgeslagen door ons, maar door onze partner payment provider.

Online uitvaart planner:

alle door de gebruiker verstrekte informatie wordt opgeslagen.

Met betrekking tot klanten en partners (zoals uitvaartondernemers, kranten, media, en ontvangede instellingen voor donaties) slaan we naam, adres, telefoonnummer, email en eventuele correspondentie op).

Het doel van gegevensverwerking

We verwerken gegevens om overeengekomen toezegginen met klanten en gebruikers uit te voeren.

We gebruiken persoonlijke gegevens om informatie, aanbiedingen en diensten aan te bieden gecombineerd met aankopen via email, telefoon en sms.

Waarom verwerken we persoonsgegevens

De reden dat we persoonsgegevens verwerken is om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers, klanten en partners na te komen.

Het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden is gebaseerd op toestemming van de gebruiker. De toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij slaan persoonlijke gegevens op die u heeft ingedient bij onze werknemers en of via onze website in verband met het gebruik van onze dienste.

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker de best mogelijke ervaring en service te bieden. Elektronische communicatiewetgeving vereist dat wij onze bezoekers informeren over het gebruik van cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies.

Gegevensuitwisseling met derden.

Om overeengekomen verplichtingen na te komen, delen we nodige informatie om dit te doen met partners, zoals uitvaartcentra, bloemisten, ontvangende instellingen voor donatie, enz.

Hierbij zijn er situaties waarin gegevens beschikbaar moeten zijn voor onze ontwikkelaars en ondersteunend personeel in landen buiten de EU en de EER. We hebben overeenkomsten gesloten met onderaannemers buiten de EU met voorwaarden die door de Europese Commissie zijn ontwikkeld om uw privacyrechten zo goed mogelijk te beschermen en in overeenstemming met EU-regelgeving.

Afgezien van de voorbeelden die in dit beleid worden beschreven, zullen we persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, overdragen of op enige andere manier aan anderen bekendmaken, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten van geregistreerde personen

Weet dat u toegang heeft tot, opvraag van, correctie en / of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kunt eisen.

Mocht gegevensverwerking niet aansluiten bij uw rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen uw persoonlijke gegevens met zowel fysieke als virtuele toegangscontroles. Wachtwoorden en gevoelige gegevens worden gecodeerd en de toegang tot deze gegevens wordt beperkt door gebruikersrechten die met een wachtwoord zijn beveiligd. Fysieke serverruimten zijn vergrendeld met beperkte toegang. Adstate heeft een eigen beleid voor gegevens- en informatiebeveiliging ontwikkeld.

Amendments

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wanneer nodig is worden aangepast om fouten te corrigeren en te voldoen aan juridische vereisten en ontwikkelingen.

Contactgegevens

Opmerkingen en vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

personvern@adstate.com

Adstate AS

Storgata 2

3210 Sandefjord